Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ chúng tôi

Một số nội dung trọng tâm trong công tác đảm bảo nguồn cung ứng dược liệu có chất lượng cho hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị

Một số nội dung trọng tâm trong công tác đảm bảo nguồn cung ứng dược liệu có chất lượng cho hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị

Một số nội dung trọng tâm trong công tác đảm bảo nguồn cung ứng dược liệu có chất lượng cho hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị

Xem thêm: Một số nội dung trọng tâm trong công tác đảm bảo nguồn cung ứng dược liệu có chất lượng cho hoạt...

Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực II ( Phía Bắc: Ninh bình trở ra trừ Hà Nội)

Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực II ( Phía Bắc: Ninh bình trở ra trừ Hà Nội),

Danh sách địa chỉ, điện thoại, email, website hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực II ( Phía Bắc: Ninh bình trở ra trừ Hà Nội)

phần mềm quản lý bán hàng, kho dược

Xem thêm: Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực II ( Phía Bắc: Ninh bình trở ra...

Tình hình hậu kiểm các cơ sở bán buôn thuốc

Ngày 21/3/2018, Giám đốc Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1595/KH-SYT về việc Hậu kiểm cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc đạt chuẩn GDP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;

kiểm tra nhà thuốc

Xem thêm: Tình hình hậu kiểm các cơ sở bán buôn thuốc

Những điểm mới về điều kiện kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP được ban hành Theo Thông tư số 07/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Những điểm mới về điều kiện kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP được ban hành Theo Thông tư số 07/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nhằm cụ thể hóa Luật Dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành các Thông tư để triển khai thực hiện. Một số Thông tư đã được Bộ Y tế ban hành trong năm 2017 liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dược như Thông tư số 06/2017/TT-BYT, Thông tư số 07/2017/TT-BYT, Thông tư số 20/2017/TT-BYT,....

Xem thêm: Những điểm mới về điều kiện kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP được ban hành...

Quy định của pháp luật về hình thức và nội dung quảng cáo thuốc

1 Các hình thức quảng cáo thuốc

  Quảng cáo trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi áp phích. Đây là quảng cáo khá phổ biến trên thị trường khi đánh vào văn hóa đọc của quần chúng, bằng cách đan xen những mẩu quảng cáo thuốc vào các vị trí nhất định trên văn hóa phẩm hoặc tờ rơi để những người đọc được có thể biết tới sản phẩm.

Xem thêm: Quy định của pháp luật về hình thức và nội dung quảng cáo thuốc

Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực IV(TP.Hồ Chí Minh và Miền Đông Nam bộ)


Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực IV(TP.Hồ Chí Minh và Miền Đông Nam bộ),

Danh sách địa chỉ, điện thoại, email, website hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực IV(TP.Hồ Chí Minh và Miền Đông Nam bộ)

phần mềm quản lý bán hàng, kho dược

Xem thêm: Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực IV(TP.Hồ Chí Minh và Miền Đông Nam...

Những điểm cần lưu ý trong việc kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc)

1.Luật Dược 105/2016/QH13 quy định 10 nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, bao gồm:

- Thuốc gây nghiện;

- Thuốc hướng thần;

- Thuốc tiền chất;

- Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện;

- Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;

- Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất;

- Thuốc phóng xạ;

Những điểm cần lưu ý trong việc kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc)

Xem thêm: Những điểm cần lưu ý trong việc kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở bán lẻ thuốc...

Hướng dẫn danh mục hồ sơ công bố mỹ phẩm

Để đơn giản thủ tục hành chính trong quá trình nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược, Cục Quản lý dược đưa ra hướng dẫn Checklist danh mục hồ sơ công bố mỹ phẩm. Do đó, hồ sơ công bố mỹ phẩm hợp lệ phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau

Xem thêm: Hướng dẫn danh mục hồ sơ công bố mỹ phẩm

Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Khu vực V ( Đồng bằng Nam bộ )

Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Khu vực V ( Đồng bằng Nam bộ ),

Danh sách địa chỉ, điện thoại, email, website hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực V ( Đồng bằng Nam bộ )

phần mềm quản lý bán hàng, kho dược

Xem thêm: Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Khu vực V ( Đồng bằng Nam bộ )

Quản lý nhà thuốc, kho dược, bán hàng dược thực phẩm chức năng trên smartphone và tablet

Quản lý nhà thuốc trên smartphone và tablet, Quản lý kho dược trên smartphone và tablet, quản lý kho thuốc trên smartphone và tablet, quản lý thuốc theo tiêu chuẩn GMP – GLP – GSP – GDP - GPP trên smartphone và tablet.

Drug store

Xem thêm: Quản lý nhà thuốc, kho dược, bán hàng dược thực phẩm chức năng trên smartphone và tablet

Quy định của pháp luật về quảng cáo thuốc

Quy định của pháp luật về quảng cáo thuốc

Theo quy định tại Thông tư 13/2009/TT – BYT thì việc quảng cáo thuốc được quy định như sau.

Theo quy định tại Thông tư 13/2009/TT – BYT thì việc quảng cáo thuốc được quy định như sau.

quảng cáo dược phẩm

Xem thêm: Quy định của pháp luật về quảng cáo thuốc

Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực III ( Trung Bộ và Tây Nguyên )

Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực III ( Trung Bộ và Tây Nguyên ),

Danh sách địa chỉ, điện thoại, email, website hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực III ( Trung Bộ và Tây Nguyên )

quản lý dược trên smartphone

Xem thêm: Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Khu vực III ( Trung Bộ và Tây Nguyên )

Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam khu vực Hà Nội

Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam khu vực Hà Nội,

Danh sách địa chỉ, điện thoại, email, website hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam khu vực Hà Nội

phần mềm quản lý bán hàng, kho dược

Xem thêm: Danh sách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam khu vực Hà Nội

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc. Trình tự, thủ tuc, hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo giới thiệu thuốc.

Căn cứ thủ tục hành chính:

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc

Xem thêm: Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc